Slovenská asociácia pre Elektronický obchod

 

Vitajte na stránkach
Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC) Sme záujmové združenie právnických osôb,
ktorého hlavným cieľom je rozvoj
elektronického obchodu na Slovensku.
  • Ak máte aj vy záujem podporiť tento druh obchodu u nás, staňte sa našim členom
  • Prispejte Vašimi odbornými znalosťami a zapojte sa do práce v niektorej z našich odborných komisií
  • Viac sa dozviete v časti informácie na stránkach tohto webu
SAEC.sk

Prihláška za riadneho člena Slovenskej asociácie pre elektronický obchod

Prihláškou deklarujeme záujem o členstvo v SAEC. Sú nám známe ciele asociácie a pravidlá členstva dané stanovami asociácie. Zaväzujeme sa plniť záväzky vyplývajúce z členstva. Máme záujem o činnosti súvisiace s napĺňaním cieľov asociácie.

Súhlasíme s poskytovaním informácií z oblasti vlastného pôsobenia, z oblasti elektronického obchodu podporujúce jeho rozvoj a etablovanie na Slovensku. Zaväzujeme sa poskytovať podklady pre štatistické informácie a pre mapovanie rozvoja tejto aktivity na Slovensku.


ORGANIZÁCIA:
Zastúpená:
Funkcia zástupcu:

KONTAKT:

Ulica:
Mesto:
PSČ:
Telefón:
Fax:
E-mail:

1. Členstvo v SAEC:

Predbežný záujem - poskytnutie informácií
Záväzný záujem o členstvo
(Členský príspevok vo výške 1.650,- EUR/rok, resp. alikvótna čiastka z členského príspevku)
* Členský príspevok je potrebné uhradiť do 14 dní od oznámenia o prijatí za riadneho člena SAEC. Ako variabilný symbol uveďte IČO vašej organizácie.
Naša adresa a číslo účtu:
Slovenská asociácia pre elektronický obchod
Radničné námestie 4
821 05 Bratislava
IČO: 31788645; č.ú.: 0170766930/0900

2. Pôsobnosť v oblasti:

Obchod
Clá a dane
Stavebníctvo
Štatistika
Doprava
Poistenie
Internetový obchod
Zdravotná starostlivosť
Finančné služby
Administratívne procedury
Cestovanie, turistika
Sociálna administratíva
Vládna organizácia
Štátna správa, armáda

3. Vzťah k elektronickému obchodu:

Konzultačno-poradenské služby
Poskytovateľ softwéru, technológií pre el. obchod
Poskytovateľ internetových služieb, telekomunikácií
Predaj tovaru/služieb prostredníctvom internetu
Poskytovateľ platobných riešení pre internet
Kuriérske služby, zásielková preprava, logistika
Iné
Komentár k bodu:

4. Aké služby SAEC by ste radi využili:

Školiacu, poradenskú činnosť
Konzultačnú podporu
Certifikačnú činnosť
Účasť na výstavach, seminároch
Iné služby:

5. Zaškrtnite schopnosti a znalosti vašej profesie, v ktorých profesionálne pôsobite:

Právo, obchod, marketing, ekonomika
Elektronická komunikácia, siete, inf. technológie
Financie, bankové služby
Zabezpečenie ochrany dát, kryptovanie
Logistické služby
Softwér pre:
Poradenské služby v oblasti:
Poistenie a finančné služby:
Audit v oblasti:
Iné:

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x