Slovenská asociácia pre Elektronický obchod

 

Vitajte na stránkach
Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC) Sme záujmové združenie právnických osôb,
ktorého hlavným cieľom je rozvoj
elektronického obchodu na Slovensku.
 • Ak máte aj vy záujem podporiť tento druh obchodu u nás, staňte sa našim členom
 • Prispejte Vašimi odbornými znalosťami a zapojte sa do práce v niektorej z našich odborných komisií
 • Viac sa dozviete v časti informácie na stránkach tohto webu
SAEC.sk

Internetový obchod

Komisia internetového obchodu
Slovenskej asociácie pre elektronický obchod

A/ Informácia

V máji 2006 začala príprava zoskupenia internetových obchodníkov v rámci SAEC. Prvým krokom prípravy bolo vytvorenie Komisie internetového obchodu, ktorá začala organizačne pripravovať prvé stretnutie internetových obchodníkov na Slovensku.

B/ Prvé kroky

 • Vytvorenie pracovnej skupiny – jún 2006
 • Stretnutie internetových obchodníkov – október 2006
 • Vytvorenie certifikačných kritérií – november 2006
 • Príprava procesu certifikácie internetových obchodov – január 2007
 • Pilotný projekt pre vybranú skupinu internetových obchodov – február 2007
 • Sprístupnenie možnosti certifikácie pre všetky internetové obchody – apríl 2007

C/ Ciele vytýčené Komisiou internetového obchodu SAEC

1. Zastupovať záujmy internetových obchodníkov vo vzťahoch s tretími subjektmi, prevažne štátnou správou

 • Podieľať sa na štandardizácii služieb internetových obchodníkov
 • Spolupracovať pri vytváraní a presadzovaní právnych predpisov upravujúcich prevádzku elektronického obchodu
 • Spolupracovať na príprave zmien právnych predpisov tykajúcich sa elektronického obchodovania

2. Vytvárať a presadzovať profesijný etický kódex poskytovania služieb elektronického obchodu

3. Poskytovať internetovým obchodníkom podporné odborné služby

 • Informačné
 • Propagačné
 • Akreditačné
 • Komunikačné
 • Právne
 • Obchodné

4. Podporovať rast a konkurencieschopnosť internetových obchodníkov na Slovensku

 • Vytvárať podmienky pre rozvoj internetového obchodu
 • Popularizovať výhody elektronického obchodu
 • Budovať dôveru širokej verejnosti v internetový obchod
 • Obhajovať špecifické záujmy internetových obchodníkov

Organizovať marketingové a štatistické prieskumy týkajúce sa internetového obchodu na Slovensku

6. Certifikovať internetových obchodníkov na základe všeobecných právnych noriem, štandardov a etického kódexu

 • Verifikovať súlad obchodných postupov a procesov internetových obchodov s certifikačnými kritériami
 • Vyhodnotiť závery certifikačného procesu a odporučiť internetovému obchodu potrebné úpravy a zmeny na zosúladenie interných procesov s certifikačnými kritériami
 • Označiť webové stránky certifikovaných internetových obchodov logom „SAEC – Bezpečný nákup
 • Zverejniť zoznam certifikovaných internetových obchodov na webových stránkach Slovenskej asociácie pre elektronický obchod

7. Spolupracovať s podobnými profesijnými zoskupeniami na Slovensku a vo svete

Prostredníctvom cookies ukladáme do vášho zariadenia informácie. Niektoré sú nevyhnutné a slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality stránky. Okrem nevyhnutných však používame aj analytické cookies,ktoré slúžia na sledovanie nášho webu za účelom jeho zlepšovania. Štatistické cookies slúžia na získavanie informácii o návštevníkoch. Marketingové cookies umožňujú lepšie cieliť reklamu tak, aby sa Vám zobrazoval iba relevantný obsah, ktorý Vás zaujíma. Nevyhnutné Štatistické Analytické Marketingové

Kliknutím môžete zmeniť svoje nastavenia cookies.