Slovenská asociácia pre Elektronický obchod

 

Vitajte na stránkach
Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC) Sme záujmové združenie právnických osôb,
ktorého hlavným cieľom je rozvoj
elektronického obchodu na Slovensku.
 • Ak máte aj vy záujem podporiť tento druh obchodu u nás, staňte sa našim členom
 • Prispejte Vašimi odbornými znalosťami a zapojte sa do práce v niektorej z našich odborných komisií
 • Viac sa dozviete v časti informácie na stránkach tohto webu
SAEC.sk

Komunikačný portál SAEC - použitie právne záväzného elektronického dokumentu (popis projektu)

Cieľové skupiny (komu je projekt určený):

 • Občania, občania ako fyzické osoby a občania ako konatelia právnických osôb majúci záujem:
 • Informovať sa o spôsobe ako komunikovať prostredníctvom právne záväzných dokumentov
 • Kúpiť si kvalifikovaný certifikát verejného kľúča
 • Otestovať si využitie vlastných kvalifikovaných certifikátov verejných kľúčov
 • Otestovať si spôsob vytvárania právne záväzných dokumentov
 • Začať komunikovať prostredníctvom právne záväzných dokumentov
 • Začať využívať elektronické služby verejnej správy
 • Získať prvé praktické skúsenosti s používaním ZEP

Súčasný stav:

 • Súčasný stav možno charakterizovať nasledovne:
 • Existuje elektronická legislatíva upravujúca použitie ZEP
 • Existujú certifikované produkty (aplikácie) umožňujúce tvorbu a verifikáciu ZEP
 • Je všeobecne známe, že elektronický dokument podpísaný ZEP je „právne záväzným“ elektronickým dokumentom
 • Vlastníci certifikovaných produktov (aplikácii) nemajú možnosť nechať otestovať svoje produkty ich budúcimi používateľmi
 • Existuje urgentná potreba vyriešiť spôsob identifikácie používateľov pripravovaných elektronických služieb verejnej správe
 • Nie je k dispozícii žiadne miesto (aplikácia, webovská stránka alebo portál), kde by bolo možné demonštrovať alebo otestovať využitie ZEP
 • Neexistuje žiadne miesto, kde by bolo možné vytvoriť a odoslať právne záväzný elektronický dokument
 • Využitie ZEP a právne záväzných elektronických dokumentov zostáva v teoretickej rovine
 • Tento súčasný stav je jednou z hlavných bariér potrebnej informatizácie spoločnosti na Slovensku.

Implementačný plán projektu

Hlavné etapy implementačného plánu budú nasledovné:

Etapa 1

Vytvorenie informačnej časti portálu SAEC vo forme vhodne štruktúrovaných web stránok a pod-stránok

Etapa 2

Vytvorenie praktického návodu (kuchárky) pre tvorbu právne záväzného dokumentu. Návod bude mať formu internetovej aplikácie indikujúcej náväznosť nutných krokov a činností pre vytvorenie právne záväzného elektronického dokumentu

Etapa 3

Integrácia existujúcich certifikovaných produktov (certifikovaných aplikácii pre tvorbu a verifikáciu ZEP) na portál

Etapa 4

Príprava formulárov ako podkladu pre tvorbu dokumentov

Etapa 5

Vytvorenie portálových funkcií pre tvorbu právne záväzných dokumentov

Etapa 6

Integrácia informačnej a komunikačnej časti portálu na existujúci portál SAEC

Etapa 7

1.12. – 31.12.2005
Testovacia prevádzka komunikačného portálu SAEC

Etapa 8

1.11. – 31.12.2005
Informačná kampaň

Časový harmonogram projektu:

Etapa 1: 1.4. – 31.5.2005
Etapa 2: 1.6. – 31.7.2005
Etapa 3: 1.6. – 31.8.2005
Etapa 4: 1.7. – 30.9.2005
Etapa 5: 1.8. – 30.9.2005
Etapa 6: 1.10. – 30.11.2005
Etapa 7: 1.12. – 31.12.2005
Etapa 8: 1.11. – 31.12. 2005

Požadované vstupy:

 • Budú nasledujúce:
 • Projektový manažment
 • Analytické práce
 • Programovacie práce
 • Relevantný informačný obsah
 • Server komunikačného portálu
 • Aplikačné moduly pre informačnú a komunikačnú časť portálu
 • Certifikované produkty (aplikácie)
 • Systémová integrácia zo strany vlastníkov certifikovaných produktov
 • Testovacie práce
 • Informačná kampaň

Očakávané výstupy: (kvantitatívne a kvalitatívne meranie úspešnosti projektu)

 • Kvantitatívne:
 • Možnosť využitia minimálne jednej certifikovanej aplikácie pre tvorbu a verifikáciu ZEP
 • Minimálne dva typy formulárov ako podklady pre tvorbu právne záväzných dokumentov
 • 1. mesiac prevádzky, 200 návštevníkov portálu využívajúcich možnosť tvorby právne záväzného elektronického dokumentu
 • Každý ďalší mesiac prevádzky: nových 300 návštevníkov portálu •  
 • Kvalitatívne:
 • Potrebné informácie pre využitie komunikačného portálu SAEC
 • Možnosť pohodlnej prípravy dokumentu
 • Možnosť testovania viacerých certifikovaných aplikácii pre tvorbu a verifikáciu ZEP
 • Možnosť odoslania právne záväzného elektronického dokumentu
 • Možnosť adresáta overiť si skutočnosť, že ide o elektronický dokument podpísaný ZEP

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x