Slovenská asociácia pre Elektronický obchod

 

Vitajte na stránkach
Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC) Sme záujmové združenie právnických osôb,
ktorého hlavným cieľom je rozvoj
elektronického obchodu na Slovensku.
  • Ak máte aj vy záujem podporiť tento druh obchodu u nás, staňte sa našim členom
  • Prispejte Vašimi odbornými znalosťami a zapojte sa do práce v niektorej z našich odborných komisií
  • Viac sa dozviete v časti informácie na stránkach tohto webu
SAEC.sk

Pracovná skupina

Dňa 16.7.2007 pracovná skupina v ktorej mali zastúpenie aj odborní pracovníci členských organizácií SAEC vytvorená pri NBÚ k príprave novely zákona o elektronickom podpise (215/2002 Z.z.) spoločne odsúhlasila finálnu verziu návrhu novely, ktorá bola predložená do medzirezortného pripomienkového konania. Zároveň priebežne pokračujú práce na vyhláškach avizovaných v texte novely. Zápis zo stretnutia je dostupný na členských stránkach.

Medzi klúčové zmeny zapracované v návrhu novely zákona o elektronickom podpise patria najmä:

  • "zrovnoprávnenie" zaručeného elektronického podpisu opatreného časovou pečiatkou pri právnych úkonoch uskutočnených elektronickými prostriedkami s klasickým osvedčením pravosti podpisu u notára, a to formou úpravy §40 Občianskeho zákonníka;
  • vytvorenie a zavedenie tzv. "mandátnych certifikátov" t.j. systému podpisovania elektronickým podpisom na základe špecifického mandátu napr. ako notár, exekútor, sudca... resp. ako zamestnanec v mene zastupovanej osoby (štatutárneho zástupcu) a pod.;

Po ukončení medzirezortného pripomienkového konania bude návrh novely pripravený na prerokovanie v parlamente, ktorý by mal novelu schválit v priebehu nasledujúcich mesiacov 2007.

Späť k článkom

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x