Slovak Association of Electronic Commerce

 

Welcome to website
Slovak Association of Electronic Commerce (SAEC) Sme záujmové združenie právnických osôb,
ktorého hlavným cieľom je rozvoj
elektronického obchodu na Slovensku.
 • Ak máte aj vy záujem podporiť tento druh obchodu u nás, staňte sa našim členom
 • Prispejte Vašimi odbornými znalosťami a zapojte sa do práce v niektorej z našich odborných komisií
 • Viac sa dozviete v časti informácie na stránkach tohto webu
SAEC.sk

Activities

SAEC follows its goals by means of the following activities:

 • working groups
 • generates the system of consumer protection against deceptions (certification of dealers selling their products in electronic way)
 • organises discussion forums on the problems of electronic commerce
 • expresses its point of view on state documents dealing with electronic commerce
 • builds up partnership relations with juridical and governmental institutions in the Slovak Republic
 • builds up contacts on the partner organisations abroad
 • organises international conferences on the problems of electronic commerce
 • takes an active part in the conferences on electronic commerce

For improving your experience on our sites we use cookies. x