Slovenská Asociácia pre Elektronický Obchod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt

 

Komunikačný portál SAEC

 

Použitie právne záväzného elektronického dokumentu

 

 

 

 

 

 

Etapa 2

 

Vytvorenie praktického návodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

 

 

  1. Úvod                                                                                                 ....  3

 

  1. Požiadavky                                                                                       ....  4

 

  1. Očakávania potencionálnych používateľov                                     ....  5

 

  1. Predpokladané užívateľské scenáre                                                ....  6

 

  1. Návrh schémy Návodu                                                                         ....  8

5.1     Etapy                                                                                          ....  8

5.2    Schematické zobrazenie                                                                .... 10

5.3    Komunikačný scenár                                                                     .... 11              

6.      Popis Návodu                                                                                   .... 12

 

  1. Návrh modulárnej schémy Návodu                                                 .... 16

7.1    Schéma portálu                                                                             .... 16

7.2    Schéma verejnej časti portálu                                                        .... 16

7.3    Schéma pracovného priestoru                                                       .... 17

7.4    Schéma informačnej časti                                                              .... 17

7.5    Schéma časti Návodu                                                                   .... 18

7.6    Štruktúra tabuliek pracovného priestoru                                          .... 18

 

  1. Pravidlá pre používanie Návodu                                                      .... 19

 

  1. Záver                                                                                                .... 20