Slovenská Asociácia pre Elektronický Obchod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt

 

Komunikačný portál SAEC

 

Použitie právne záväzného elektronického dokumentu

 

 

 

 

Etapa 1

 

Návrh informačnej časti portálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Júl 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

1.      Úvod         (3)                                                                                                                

2.      Všeobecné informácie     (4)                                                                                         

2.1   Úvodný príhovor

2.2   Základné pojmy   (5)

2.3   Elektronická legislatíva    (6)

2.3.1         Zákon o elektronickom podpise           

2.3.2         Zákon o elektronickom obchode           (8)

2.3.3         Iné právne normy          (9)

2.3.4         Pripravovaná (novelizovaná) legislatíva             (11)

2.4   Použitie Zaručeného elektronického podpisu     (13)

2.4.1          Elektronický podpis

2.4.2          Certifikát          (14)

2.4.3          Časová pečiatka

2.4.4          Kvalifikovaný certifikát  (15)

2.4.5          Zaručený elektronický podpis

2.4.6          Predmety pre tvorbu Zaručeného elektronického podpisu          (16)

2.4.6.1    Certifikované hardwarové produkty

2.4.6.2    Certifikované aplikácie

2.5   Certifikačné autority        (17)

2.5.1         Certifikačná autorita

2.5.2         Koreňová certifikačná autorita

2.5.3         Akreditovaná certifikačná autorita

2.5.4         Registračná autorita      (18)

2.5.5         Existujúce akreditované certifikačné autority      (19)

2.6   Charakteristiky právne záväznej komunikácie  (20)

3.      Informácie týkajúce sa elektronického obchodu           (21)

3.1   Východzie predpoklady

3.2   Štruktúra jednotlivých skupín údajov

3.2.1          Projekty

3.2.2          Odborné podujatia       (22)

3.2.3          Dôležité inštitúcie

3.2.4          Profesionálne združenia

3.2.5          Kto je kto         (23)

3.2.6        Prehľad poskytovateľov služieb a riešení         

3.3   Štruktúra profesionálnych oblastí           (24)

4.      Záver        (25)