Slovenská asociácia pre Elektronický obchod

 

Vitajte na stránkach
Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC) Sme záujmové združenie právnických osôb,
ktorého hlavným cieľom je rozvoj
elektronického obchodu na Slovensku.
  • Ak máte aj vy záujem podporiť tento druh obchodu u nás, staňte sa našim členom
  • Prispejte Vašimi odbornými znalosťami a zapojte sa do práce v niektorej z našich odborných komisií
  • Viac sa dozviete v časti informácie na stránkach tohto webu
SAEC.sk

Komunikačný portál SAEC

Komunikačný portál SAEC - použitie právne záväzného elektronického dokumentu

Projekt je spolufinancovaný MDPT SR v zmysle Výnosu č. 2424/M- 2004 z 15. novembra 2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Účel a ciele projektu :

Účel projektu:

Vytvoriť priestor pre demonštráciu tvorby a použitia právne záväzných elektronických dokumentov t.j. elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom (ZEP).

Ciele projektu:

  • Vytvoriť informačnú časť portálu SAEC, ktorá zoskupí všetky potrebné informácie o spôsobe vytvárania právne záväzných elektronických dokumentov včítane: Informácie o legislatívnych normách majúcich vzťah k elektronickej komunikácii prostredníctvom elektronických dokumentov Informácie o koreňovej certifikačnej autorite, akreditovaných certifikačných autoritách, certifikačných autoritách a o iných inštitúciách majúci vplyv na spôsob vytvárania a použitia právne záväzných dokumentov Informácie o certifikovaných produktoch pre používateľov ZEP
  • Vytvoriť praktický návod na spôsob vytvárania a používania právne záväzných dokumentov
  • Vytvoriť komunikačnú časť portálu SAEC, ktorá umožní vlastníkom existujúcich certifikovaných produktov ich umiestnenie na portál
  • Umožniť občanom, vlastníkom kvalifikovaných certifikátov verejných kľúčov vyskúšať použitie certifikovaných produktov (certifikovaných aplikácií pre tvorbu a verifikáciu ZEP) pre tvorbu právne záväzných elektronických dokumentov a ich odoslanie nimi zvolenému adresátovi
  • Umožniť adresátovi (prijímateľovi) dokumentu overiť si, že ide o právne záväzný dokument t.j., že ide o dokument podpísaný ZEP

Pre účely projektu používame tieto pojmy:
1. Elektronický dokument – obyčajný elektronický dokument (nepodpísaný elektronickým podpisom)
2. Podpísaný elektronický dokument – elektronický dokument podpísaný elektronickým podpisom alebo ZEP
Záväzne platný elektronický dokument – elektronický dokument podpísaný ZEP

Popis projektu 

Výsledky projektu:

1. Ku dňu 31.8.2005 boli vypracované dva projektové dokumenty: 
 Návrh informačnej časti portálu 
 Vytvorenie praktického návodu 

2. Pripravuje sa "Verejná oponentúra obsahu Komunikačného portálu SAEC", ktorá sa pravdepodobne uskutoční prvý októbrový týždeň.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x